Teazone.nl is een goede plek om te adverteren. We hebben een mooi bereik onder diverse doelgroepen in de niches: sport, gezondheid en ‘food’. Met veel unieke en terugkerende maandelijkse bezoekers én onze hoge ‘metrics’ waardes zijn we interessant voor adverteerders.

Teazone.nl heeft een DA van 50 en een DR van 49. Deze waardes zijn gemeten op 17 april 2022.

Adverteren

U kunt advertenties indienen met interessante en inspirerende teksten. Zolang de website online blijft, blijven de advertenties voor altijd op de website staan.

Aan advertenties worden de volgende eisen gesteld:

  • Artikelen bevatten minimaal 400 woorden
  • Artikelen zijn vooral inspirerend of informerend geschreven
  • Het artikel moet uniek geschreven zijn
  • Graag tussenkopjes gebruiken
  • Maximaal twee uitgaande links naar één website

Banners

Uiteraard kunnen er ook banners op onze website geplaatst worden. Heeft u hier interesse in, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

Samenwerken

Wil je op verschillende creatieve manieren met ons samenwerken? Gelieve ons te contacteren! We staan ​​altijd open voor een interessante samenwerking.